بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

کلاهبرداری دولت ورشکسته جمهوری اسلامی

دولت ورشکسته و بی تدبیر جمهوری اسلامی در حالی که طبق منابع رسمی میزان تورم در ایران از مرز چهل درصد و میزان بیکاری در میان جوانان از بیست و پنج درصد فراتر رفته است، برای پیشگیری از شورش عمومی ناشی از فقر، بیکاری، و ناامیدی و در واقع برای نجات حکومت از سرنگونی، به فروش بخشی از سهام کارخانه ها و بانک های دولتی روی آورده است تا بتواند کسری بودجه خود را که ناشی از سیاست های نادرست اقتصادی از جمله ناتوانی در دریافت مالیات به علت رکود اقتصاد و معافیت های مالیاتی نهادهای زیر مجموعه رهبری و هزینه های نجومی دستگاه های گوناگون سرکوب و تبلیغات است، جبران کند.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی، از جمله دخالت در امور کشورهای منطقه و حمایت از گروه های تروریستی که از یک سو هزینه های کمرشکنی بر اقتصاد کشورمان وارد آورده و از سوی دیگر کشورمان را دچار تحریم های گسترده بین المللی از جمله عدم خرید نفت ایران ساخته، نیز به سهم خود سبب تشدید وضعیت فلاکت بار اقتصادی ایران و در نتیجه گرسنگی میلیون ها هموطن ما شده است.

در چنین وضعی، نظام با عرضه سهام خود در بورس، همزمان با محدود کردن جریان نقدینگی به بازارهای موازی ارز و طلا و مسکن، و پخش شایعه کاهش نرخ سپرده های بانکی، راه سیلان نقدینگی به بورس را گشوده  و بیاری تبلیغات سازمان یافته خود، شاخص بورس را در مدت دو ماه بیش از 100 در صد افزایش داده است و این در حالی است که همه شاخص های اقتصاد ملی، از وضعیت رکود و زمینگیری گزارش می کنند. نظام با این پروژه دقیق خود، دو هدف را دنبال می کند: نخست تآمین بیشترین مبلغ ممکن از فروش شرکتهای دولتی که به بورس عرضه می کند و دوم، اجرای یک طرح شیطانی با هدف انتقال دارائی های طبقات متوسط به اقشار حاشیه نشینی که نظام شورش انفجاری آنانرا بسیار نزدیک ارزیابی می کند. سازوکار این پروژه نظام چنین است که از یکسو با تمهیدات چندگانه و بهم بافته، شاخص بورس –علیرغم منطق اقتصادی- بالا رود و از سوی دیگر، سهام عدالتی که بصورت کاغذهای بی ارزش در دست سی-چهل میلیون نفر از افراد قرار دارند، قابل فروش شده و هر سهم با بیش از ده میلیون تومان برابری کند. اگر این طرح شیطانی با موفقیت انجام شود، از یکسو، بخشی از کسری بودجه دولت تآمین می شود و از سوی دیگر، با انتقال دارائی طبقات متوسط به فروشندگان سهام عدالت، ورشکستگی سیاسی طبقه متوسط با ورشکستگی مالی آن تکمیل می شود و احتمالآ شورش تهدیدستان به تعویق میافتد.

حزب مشروطه ایران بر پایه نظر کارشناسان برجسته اقتصادی به هم میهنان عزیز توصیه می کند از خرید سهام در بورس خودداری نمایند و سرمایه و دار و ندار خود را به رژیمی که هرگز در هیچ موردی به ملت ایران پاسخگو نبوده و نخواهد بود، تسلیم نکنند.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)