بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

بار دیگر بی کفایتی نظام جمهوری اسلامی فاجعه آفرید و‌ ۱۹ تن از سربازان نیروی دریائی ارتش ایران را به کام مرگ فرستاد و‌ تعداد زیادی را مجروح کرد.

این نخستين بار نیست و واپسين بار نيز هم نخواهد بود که اين حكومتگران بی کفايت فاجعه می آفرینند و سربازان میهن را به کام مرگی زودرس و قابل پیش گیری میبرند.

فاجعه اصابت موشک ناو‌ «جماران» به ناوچه «کنارک» چون فاجعه اصابت موشک‌ سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی، ناشايستگى رژيم اسلامى و رهبرانی را نشان میدهد که تنها از یک حكومت سركوبگر و فريبكار بر می آید، كه لاف مدیریت جهانی میزنند و کشورهای دور و‌ نزدیک‌ را شبانه روز مورد تهديد قرار ميدهند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن ابراز همدردی با پرسنل نیروی دریائی و خانواده هاى قربانیان این فاجعه به هموطنان خود یادآور میشود که تنها راه جلوگیری از تکرار فجایعی از این دست کوتاه کردن دست این فرقه تبهکار از اداره کشور و نابودی نظام جنایتکار و بی‌کفایت جمهوری اسلامی است.

یاد همه سربازان جاويد نام ايران و پرسنل خفته به خون ناوچه «کنارک» گرامی و روانشان شاد باد.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)