بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

جنایت رژیم جمهورى اسلامى ایران بر علیه مهاجران افغان

بار دیگر رژیم جمهوری جنایتکار اسلامی در ایران با غرق کردن بیش از ۳۰ مهاجر افغان لکه ننگ دیگری بر کارنامه پر خون و جنایات خود افزود.

بنا بر خبرهای رسیده، جمهوری جهل و جنون اسلامی بیش از پنجاه تن از مهاجران اهل افغانستان که قصد ورود به ایران داشته اند را دستگیر،  ومورد آزار و شکنجه و کار اجباری قرار داده و دست آخر اتوبوس حامل آنان را عمدأ به رودخانه انداخته که این عمل جنایتکارانه باعث کشته شدن بیش از سی تن از آنان شده است.

جنایات شرم آور و نقض حقوق بشر از سوى رژیم اسلامى حاکم بر ایران علیه مردم مصیبت کشیده افغانستان، چه در خاک ایران و چه افغانستان ، و حتى در سوریه سیاست تازه اى نیست.

مأمورین نظام‌ جمهوری اسلامی مخصوصا در مرزهای کشور باید بدانند که بهانه دستور مافوق در اعمالی چنین جنایتکارانه و غیر انسانی در هیچ دادگاهی قابل قبول نبوده و نیست، و حتی در صورت اجرای دستور مستقیم مافوق نیز چیزی از مسئولییت فردی آنان نمیکاهد. فرد فرد ما در هر مقام و موقعییتی که باشیم در برابر وجدان خود و شرافت انسانی مان مسئولیم. نباید اجازه دهیم سیاستهای جنایتکارانه دیوانگان حاکم بر ایران دامان پاک ملت ایران را لکه دار، و ملت ما را در برابر تاریخ و‌ وجدانهای بیدار انسانهای شریف شرمنده سازد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن همدردی عمیق با قربانیان این فاجعه انسانی، و با همه شهروندان شریف کشور همسایه، این جنایت نابخشودنى را نیز محکوم کرده و از هموطنان خود در سراسر ایران و‌ جهان میخواهد که با فشار بر رژیم جمهوری اسلامی، از هرگونه اقدام قانونى برای مجازات آمرین و‌ عاملین این فاجعه هولناک دریغ نکرده، تا از تکرار آن در آینده جلوگیرى گردد.

با درود به مردم آزادیخواه و شریف افغانستان

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)