پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

با نهایت تاسف به اطلاع هموندان، مبارزان آزادی ایران و دوستان میرسانیم که هموند گرامی حزب بانو پریچهر عندلیبی از مدیران اسبق وزارت آموزش و پرورش ایران در دولت شاهنشاهی در روز سه شنبه ۲۴ مارس ۲۰۲۰ در شهر لس آنجلس چشم از جهان فروبست.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) فقدان این بانوی مبارز و میهن پرست و استاد مسلم تحزب را که تا آخرین لحظه حیات اندیشه ای جز رهایی ایران از ستم، جهل و عقب ماندگی جمهوری اسلامی نداشت را به همه هموندان حزب مشروطه ایران ، مبارزان راه آزادی ایران، خانواده عندلیبی، صادق پور و فرزندان آن زنده یاد تسلیت گفته و ابراز همدردی مینماید.

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)