بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

 

در محکومیت رفتار ناشایست با هنرمند مبارز هادی خرسندی

 

۲۶ آبان ۱۴۰۰ / ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱

 

حزب مشروطه ایران رفتار نادرست، پرخاشگرانه و غیرقابل قبول چند تن نامسئول، مدعی و ناآموخته و متظاهر را با هنرمند، شاعر و طنزنویس سرشناس آقای هادی خرسندی در بیرون محل دادگاه نمادین “مردمی آبان” در لندن به شدت محکوم می‌نماید.

 

این گونه برخوردهای نابخردانه بی تردید به فضای آرام همکاری و مشارکت بین بخش‌های گوناگون ایرانیان مبارز برای دستیابی به دمکراسی، جدایی دین از حکومت و اجرای بیانیه جهانی حقوق بشر در ایران لطمات بسیار وارد می‌کند و تنها آب به آسیاب رژیم حاکم بر کشورمان و دشمنان دمکراسی می‌ریزد، چنان که گروهی فرصت طلب از این اتفاق ناگوار برای سم‌پاشی و حمله به بخشی از اپوزیسیون و پوشاندن کارنامه شرم‌آور خود بهره برداری کرده‌اند.

 

حزب مشروطه ایران به روشنی و صراحت خود را از این نوع کردارها مبری دانسته و بر باور و منش و روش خود دایر بر لزوم آزادی فعالیت سیاسی و اجتماعی همه احزاب، سازمان‌ها، نهادها و افراد دگراندیش برای رسیدن به همزیستی در سرزمینمان تاکید می‌ورزد.

 

پاینده ایران

زنده باد ملت بزرگ ایران

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

 

C.P.I. 19528 Ventura Blvd. Suite 264 Tarzana California 91356, USA

Tel: +1-213- 570-9886, +44.795.609.0670  |   info@irancpi.party     |     www.irancpi.party  /  www.irancpi.net