پشتیبانی از حرکت اعتراضی مردم اصفهان و چهارمحال و بختیاری

30 آبان ۱۴۰۰ / 21 نوامبر ۲۰۲۱

 

پشتکار و اراده قوی مردم اصفهان در بیان خواست های حق طلبانه خود نمونه روشن سرزندگی و مقاومت هم میهنانمان برای مقابله با روش ها و سیاست های نادرست رژیم ایران ویرانگر اسلامی است.

اعتراض مردم و کشاورزان اصفهان به برنامه های نادرست جمهوری اسلامی در نحوه تقسیم آب زاینده رود و سدسازی های بی رویه و نیز تیع بودجه عمرانی کشور بر پایه منافع محلی وابستگان قشر حاکم که موجب تشدید پدیده خشکسالی، فرونشست زمین، کاهش تولیدات کشاورزی و وابستگی بیشتر ایران به واردات موادغذایی شده نشان از تداوم مبارزه برای برپایی حکومتی لایق، دلسوز و برخاسته از رای ملت دارد.

فریادهای این عصیان و ایستادگی امروز در استان چهارمحال و بختیاری نیز شنیده شد و مردم این استان برای بیان خواست های خود به خیابان آمدند.

حزب مشروطه ایران پشتیبانی کامل خود را از حرکت پرشور مردم استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری برای زندگی بهتر اعلام می دارد و خود را دوشادوش فرد فرد دهقانان و اهالی شریف استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری می داند.

امیدواریم با خیزش مردم دیگر استان ها، ملت ایران بتواند یک صدا و یک پارچه به خواست ملی و اصلی خود که همانا سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری دمکراسی و جدایی دین از حکومت است نائل آید.

پاینده ایران

زنده باد ملت بزرگ ایران

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)