در سوگ قتل شاعر و نویسنده کشورمان بکتاش آبتین

رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر سروی را از بوستان آزادی خواهی میهنمان برافکند و فریاد وجدانی بیدار را خاموش ساخت.

حزب مشروطه ایران مصیبت از دست دادن زنده یاد بکتاش آبتین شاعر، نویسنده و فیلمساز را به خانواده، دوستان و کانون نویسندگان ایران تسلیت می گوید و در این ضایعه ملی همدرد است.

ما مسئولیت کامل و واضح قتل این ادیب آزادیخواه را متوجه مسئولان جمهوری اسلامی می دانیم. این رژیم تبهکار از نخستین ماه های به قدرت رسیدن تیع خود را به خون نویسندگان و آزادیخواهان ایران آغشته است و مظلمه خون بسیاری از اندیشمندان ایران، از سعید سلطانپور تا بکتاش آبتین، را در کارنامه سیاه و سراسر مرگ آور خود دارد،  اما بی تردید هرگز نخواهد توانست آسمان ادب و هنر و آزادیخواهی ایران را از ستارگانشان تهی سازد.

سرکردگان و مسئولان جمهوری اسلامی مطمئن باشند که در فردای سرنگونی این رژیم تبهکار، و با برپایی دمکراسی و جدایی دین از حکومت در ایران در دادگاه های ملی به محاکمه کشانده خواهند شد و پادافره جنایت ها و خیانت های خود را خواهند دید.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

 

 

C.P.I. 19528 Ventura Blvd. Suite 264 Tarzana California 91356, USA

Tel: +1-213- 570-9886, +44.795.609.0670  |   info@irancpi.party     |     www.irancpi.party  /  www.irancpi.net