هموند و رایزن ارجمند سرکار خانم گلنار جهانبانی

 

از درگذشت روانشاد فرح زنگنه جهانبانی، همسر جاوید نام سپهبد نادر جهانبانی و مادر گرامی تان آگاه و متاثر شدیم.

 

از سوی رایزنان، شورای مرکزی، هموندان حزب مشروطه ایران و نیز شخص خودم این ضایعه را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت گفته و برایتان صبر و تندرستی آرزومندیم.

 

 

دبیرکل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

فواد پاشایی

 

C.P.I. 19528 Ventura Blvd. Suite 264 Tarzana California 91356, USA

Tel: +1-213- 570-9886, +44.795.609.0670  |   info@irancpi.party     |     www.irancpi.party  /  www.irancpi.net