در محکومیت قرارداد 25 ساله با چین و اعلام عدم پذیرش آن از سوی ملت بزرگ ایران

قرارداد خائنانه ایران و چین با تایید ولی فقیه زائل عقل و باندهای هیات حاکمه فاسد رژیم جمهوری اسلامی از چند روز گذشته به مرحله اجرا گذاشته شده است. قراردادی که مفاد و متن آن به خواست دولت نو استعماری چین حتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پنهان مانده است، زیرا که هر دو طرف معامله می دانند هیچ ایرانی آزاده ای با هر درجه از باورهای مذهبی بی تردید هرگز حاضر به پذیرش این قرارداد ننگین نیست و نخواهد بود.

جمهوری اسلامی که ننگ سراسر تاریخ ایران است افزون بر سکوت در برابر از دست دادن حق ایران در دریای مازندران، به هدر دادن منابع مالی ایران در لبنان، عراق، سوریه و یمن، دشمنی بی مورد و زیان آور با دولت اسرائیل و ایجاد جو ناامنی و سوء ظن در میان همسایگان جنوبی کشورمان در خلیج فارس اینک همانند قراردادهای ترکمن چای و گلستان و ۱۹۱۷ نه تنها منافع ملی ایران بل که بخشی از تمامیت ارضی کشورمان را با کرنش در سینی طعام دولت سرکوبگر چین نهاده است.

رهبری خائن جمهوری اسلامی که سنگ مسلمانان فلسطین را بر سینه می زند و متوهمانه برای نابودی دولت اسرائیل روز و ساعت تعیین می کند، به روی خود نمی آورد که میلیون ها انسان مسلمان در چین در اردوگاه های کار به مرگ تدریجی محکومند و حکومت سرکوبگر پکن رفتاری همانند آنچه رژیم نازی با یهودیان اروپا انجام داد درباره مردم اویغورستان پیشه کرده است.

حزب مشروطه ایران همانگونه که در بیانیه هفتم فروردین امسال خود درباره این قرارداد اعلام کرد، بار دیگر به صراحت و روشنی این قرارداد مخفیانه را در تضاد با منافع ملی ایران به شمار می آورد و اعلام می کند که ملت بزرگ ایران هرگز تن به پذیرش این قرارداد نخواهد داد و پس از آزادی از چنگان رژیم جمهوری اسلامی ایران برباد ده خود را موظف به انجام مفاد این تسلیم نامه نمی داند و علیه دولت غارتگر چین به محاکم جهانی شکایت خواهد کرد.

ما از همه نیروهای سیاسی اجتماعی ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور دعوت می کنیم که صدای اعتراض خود را علیه این قرارداد که چیزی جزسند رسوای بندگی و سرسپردگی ایران و ایرانی به چین نیست بلند کنند.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران(لیبرال دمکرات)

C.P.I. 19528 Ventura Blvd. Suite 264 Tarzana California 91356, USA
Tel: +1-213- 570-9886, +44.795.609.0670 | info@irancpi.party | www.irancpi.party / www.irancpi.net