بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

جنایت رژيم جمهورى اسلامى ايران بر علیه مهاجران افغان

بار دیگر رژيم جمهوری جنایتکار اسلامی در ايران با غرق کردن بیش از ۳۰ مهاجر افغان لکه ننگ دیگری بر کارنامه پر خون و جنايات خود افزود.

بنا بر خبرهای رسیده، جمهوری جهل و جنون اسلامی بیش از پنجاه تن از مهاجران اهل افغانستان که قصد ورود به ایران داشته اند را دستگیر،  ومورد آزار و شکنجه و کار اجباری قرار داده و دست آخر اتوبوس حامل آنان را عمدأ به رودخانه انداخته که این عمل جنایتکارانه باعث کشته شدن بیش از سی تن از آنان شده است.

جنايات شرم آور و نقض حقوق بشر از سوى رژيم اسلامى حاكم بر ايران عليه مردم مصيبت كشيده افغانستان، چه در خاك ايران و چه افغانستان ، و حتى در سوريه سياست تازه اى نيست.

مأمورين نظام‌ جمهوری اسلامی مخصوصا در مرزهای کشور باید بدانند که بهانه دستور مافوق در اعمالی چنین جنایتکارانه و غیر انسانی در هیچ دادگاهی قابل قبول نبوده و نیست، و حتی در صورت اجرای دستور مستقیم مافوق نیز چیزی از مسئولییت فردی آنان نمیکاهد. فرد فرد ما در هر مقام و موقعییتی که باشیم در برابر وجدان خود و شرافت انسانی مان مسئولیم. نباید اجازه دهیم سیاستهای جنایتکارانه ديوانگان حاکم بر ایران دامان پاک ملت ایران را لکه دار، و ملت ما را در برابر تاریخ و‌ وجدانهای بیدار انسانهای شریف شرمنده سازد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن همدردی عمیق با قربانیان این فاجعه انسانی، و با همه شهروندان شريف كشور همسايه، اين جنايت نابخشودنى را نيز محكوم كرده و از هموطنان خود در سراسر ایران و‌ جهان میخواهد که با فشار بر رژيم جمهوری اسلامی، از هرگونه اقدام قانونى برای مجازات آمرین و‌ عاملین این فاجعه هولناک دريغ نكرده، تا از تكرار آن در آينده جلوگيرى گردد.

با درود به مردم آزاديخواه و شريف افغانستان

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)