پیام همدردی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضایعه درگذشت تاسف بار دو برادر و خواهر هنرمند مردمی و میهن دوست آقای مرتضی برجسته را که در فاصله کوتاهی و براثر ابتلا به ویروس کرونا و بیماری کووید19 رخ داده است، به ایشان و خانواده محترم این هنرمند عزیز تسلیت می گوید و خود را در این غم بزرگ شریک می داند.

سیاست های نادرست جمهوری اسلامی از چهار دهه پیش تاکنون جز ویرانی و مرگ برای ایران و ایرانی ثمره ای نداشته است. روش های پنهانکاری، عدم مدیریت، هرج و مرج در دستگاه های اجرایی و دخالت افراد ناوارد، سودجو و خرافی در امر جلوگیری از گسترش ویروس کرنونا و بیماری کووید19 آخرین نمونه ناتوانی رژیم اسلامی در اداره درست کشور است.

نتیجه این بی لیاقتی حکومت مرگ هزاران ایرانی در سراسر کشور است که علاوه بر غم جانسوز و پایدار خانواده ها، سبب از دست رفتن نیروی انسانی مفید و کارآمد جامعه نیز شده است و می گردد.

ضمن اظهار همدردی دوباره با هنرمند مبارز آقای مرتضی برجسته، برای خانواده محترم ایشان صبر و آرامش آرزو می کنیم و امیدواریم با سرنگونی رژیم خائن جمهوری اسلامی بار دیگر ایران و ایرانی در کنار کشورهای مترقی جهان در جاده پیشرفت و بهروزی گام بردارد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)