نوروز بر ملت مبارزمان خجسته باد

 

نوروز همیشه پیروز بر ایرانیان فرخنده باد. نوروز هرچند طلیعه‌دار بهار و زیبایی است اما تنها معنای تقویمی ندارد و فقط آغازگر سال نو نیست. نوروز نشانه پیروزی نور بر تاریکی، برتری گرما بر سرما و نمایشگر برآیش شکوفه آزادگی از شاخه‌های یخ‌زدگی است.

نوروز یادآور استقامت مردمان این فلات در چرخه بی‌رحم تاریخ و حفظ عشق به زایندگی و کار و کوشش در فضای تیره و سترون استبداد و خودکامگی است.

نوروز به معنای امید به آینده بهتر و کوشش برای دستیابی به آن، هزاره‌ها با ذهن و اندیشه و فرهنگ و تاریخ ایرانیان درهم آمیخته و چون خون در رگ‌هایمان جاری است آن گونه که بی نوروز نمی‌توانیم زیست.

در بیش از چهار دهه زمهریر طولانی حاکمیت رژیم ایران‌ستیز جمهوری اسلامی، آتش آرزو و خواست برانداختن این شرایط و دستگاه اهریمنی و برآمدن روزگاری نو همواره در دل فرد فرد ایرانیان میهن‌دوست و آزادیخواه شعله‌ور بوده و اکنون فروزان‌تر از همیشه می‌درخشد.

نوروز را که نشانه پایداری و پیروزی است جشن می‌گیریم و با دل و جان در برکشیدن ریشه‌های ظلم و استبداد حاکم از خاک ایران و کاشتن نهال مهربانی و برابری در آن بیش از پیش می‌کوشیم.

پاینده ایران                                  

زنده باد ملت بزرگ ایران                                    

حزب مشروطه ایران