تاکید بر روش و منش ما در مبارزه برای ساخت ایرانی آزاد و دمکراتیک

هدف ما از مبارزه سیاسی با جمهوری اسلامی و کوشش برای براندازی آن ساختن ایرانی آزاد و دمکراتیک و برپایی جامعه‌ای نو است که همه ایرانیان بتوانند بر پایه باورهای خود در گروه‌ها، سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی گرد هم آیند و آزادانه دیدگاه‌ها و برنامه‌هایشان را برای آینده و نحوه اداره کشور بیان و عرضه کنند و دگراندیشان آن را بررسیده و به نقد کشند و مردم ایران آزادانه آن‌ها را شنیده و قضاوت کنند و درباره پذیرش یا رد هر برنامه‌ای تصمیم گیرند.

در این باور و اصل هیچ ایرانی را بر ایرانی دیگری برتری نیست و همگی از حق برابر آزادی بیان برخوردارند و همانند جوامع دمکراتیک تصمیم نهایی برای چگونگی اداره کشور بر پایه قانون مصوبه مجلس شورای ملی که نمایندگان آن در انتخاباتی آزاد توسط ملت ایران برگزیده می‌شوند اتخاذ می‌شود.

برای رسیدن و دستیابی به این شرایط و وضعیت می‌باید از هم اکنون آنچنان عمل کنیم که در آینده در ایران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی عمل خواهیم کرد تا هم اعتماد بین فعالان برانداز، دمکرات و آزادیخواه پدید آید و هم تمرینی برای پی‌ریزی دمکراسی در کشورمان باشد. به یاد داشته باشیم همان‌گونه که فریدریش ابرت، اندیشمند و سیاستمدار آلمانی، گفته است “دمکراسی به دمکرات‌ها نیاز دارد”.

بر پایه این اعتقاد راسخ، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) هرگونه اهانت، تهمت، افترا، هتک حرمت و پرداختن به مسایل شخصی افراد و هرگونه برخورد غیرسیاسی و ضد فرهنگی با هر فرد، گروه، سازمان و حزب دیگر را همان چنان که پیشتر نیز اعلام کرده به شدت رد و محکوم میکند.

معتقدیم که با توهین و دروغ پراکنی و بدزبانی به دیگران، هیچ فرد و گروهی به موفقیت نرسیده و نخواهد رسید بلکه اعتبار و ارزش اخلاقی و سیاسی خود را نیز در جامعه از دست می‌دهد.

ما باید سرمشق رواداری، متانت و خشونت‌پرهیزی چه در رفتار و چه در نوشتار و گفتار خود در عرصه اجتماعی و شخصی باشیم وگرنه هیچ تفاوتی با حکومت جمهوری اسلامی حاکم بر کشورمان نخواهیم داشت.

در عین حال لازم می‌دانیم توجه هموندان حزب را به این اصل مهم جلب کرده و به تاکید اعلام داریم به هیچ ‌وجه اجازه نخواهیم داد که اعتبار به دست آمده در بیش از چهار دهه مبارزه علیه حکومت جمهوری اسلامی به خاطر رفتار خلاف اصول حزبی تنی چند خودسر و بی‌توجه به مصالح سیاسی جامعه صدمه بیند و خدشه‌دار شود.

با قاطعیت اعلام می‌کنیم هر گونه تخطی از این خط قرمز در هر شرایط و در هر نوع فضای رسانه‌ای، از جمله اینستاگرام و کلاب هاوس، را در تضاد با هدف و منش و روش حزب به شمار می‌آوریم و بی‌درنگ به عضویت هر فرد خاطی در حزب پایان خواهیم داد.

پاینده ایران                 

زنده باد ملت بزرگ ایران             

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)