اعلامیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

ضروری می دانیم به آگاهی برسانیم تقاضای آقای سپهر محی الدین برای عضویت در حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) به دلیل فعالیت خارج از چهارچوب سیاسی و اخلاق دمکراتیک حزب و عدم توجه به تذکر مسئولان حزبی برای تصحیح رفتار و گفتار خود, پذیرفته نشده و نامبرده هیچ گونه ارتباط سازمانی و تشکیلاتی با حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ندارند.

دبیرخانه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)