در محکومیت اقدام جمهوری اسلامی در تعرض به حقوق و تندرستی زنان در ورزشگاه مشهد

جمهوری اسلامی در راستای بیش از چهار دهه نفی و زیرپا گذاشتن حقوق برابر زنان ایران، بار دیگر در مشهد خصلت پلید زن ستیز خود را نشان داد.

ماموران حکومتی نه تنها مانع از ورود زنان به ورزشگاه برای دیدار مسابقه بین ایران و لبنان شدند بلکه با بی شرمی تمام به روی آنان گاز فلفل پاشاندند و تندرستی زنان ورزش دوست کشورمان را که خواستی جز حضور در ورزشگاه و تشویق تیم ملی ایران نداشتند به خطر انداختند.

ما ضمن محکوم کردن این اقدام ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی، از فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) درخواست می کنیم تا طبق مقررات آن نهاد بین المللی تنبیه های لازم در مورد این اقدام را به اجرا گذارد و تا زمانی که زنان ایران نتوانند آزادانه در ورزشگاه ها حضور یابند جمهوری اسلامی را از شرکت در کلیه مسابقات بین المللی و جهانی محروم کند.

کارگروه زنان حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)