فرهنگیان ایران که تربیت آینده سازان کشورمان را بر عهده دارند در بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی همواره مورد تبعیض و فشارهای امنیتی قرار داشته اند و در عین حال هرگز ازسطح زندگی مناسب کرامت انسانی برخوردار نبوده اند.

اعتراضات هفته های اخیر این قشر آگاه وزحمتکش برای حقوق صنفی خود شامل حق تشکل ، بالا بردن کیفیت آموزش و پرورش، اجرایکامل طرح رتبه بندی و همسان سازی حقوق بازنشستگان با سرکوب و دستگیری شمار زیادی ازمعلمان فعال روبرو شده و بسیاری از آنان به اخراج از خدمت تهدید شده اند.

با این حال فرهنگیان کشور به مثابه ذهن روشن و آگاهی بخش جامعه هرگز از مبارزه دست برنداشته و نخواهند برداشت.

بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران دایر بر لزوم آزادی معلمان بازداشت شده و دعوت به برگزاری تجمع های سراسری در روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه نشانه عزم راسخ آنان برای تداوم مبارزه تا دستیابی به خواسته های اولیه است .

ما، امضا کنندگان این بیانیه، سرکوب فرهنگیان کشور توسط رژیم جمهوری جهل و خرافات را به شدت محکوم می کنیم و پشتیبانی کامل خود از خواسته های بحق فرهنگیان را که متاسفانه با فقر و گرسنگی پنهان نیز دست بگریبانند، اعلام میداریم.

در شرایطی که تورم، کمبود مواد غذایی و گرانی از جمله آرد و نان که عمده ترین اقلام حیاتی اکثریت ملت ایران می باشد، زندگی بخش بسیار بزرگی از مردم ایران را مختل و غیر قابل تحمل ساخته است، امیدواریم قشرها و گروه های اجتماعی دیگر خصوصا کارگران صنایع نیز به فرهنگیا ن مبارز و آزادیخواه بپیوندند و همگام با هم کشور عزیزمان ایران را از گرداب فلاکت و نابودی که ثمره حکومت نالایق جمهوری اسلامی است، رها سازند .

شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
اتحاد برای آغازی نو/ اندیشکده آوای آزادی / ایران چنج / جبهه ملی ایران – برونمرز / جمعیت ایرانیان مبارز (جام) / جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران / جنبش سکولار دموکراسی ایران /حزب سکولار دموکرات ایرانیان / حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) / سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست / سازمان زنان ایران / شبکه فرشگرد / کنگره رهایی ایران / کوشندگان اتحاد مردم ایران برای دمکراسی / نهاد مردمی .