اعتراض به حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی

21 اردیبهشت 1401 / 11 مه 2022

رژیم راهزن و تبهکار جمهوری اسلامی که از آغاز حکومت خود با شیوه گرونگانگیری به باجگیری از جهان پرداخته، این بار جان ایرانی فرهیخته دکتر احمدرضا جلالی را دستمایه رسیدن به مقاصد شوم سیاسی خویش ساخته است تا شاید بتواند با تنی چند از تروریست‌های مزدور خود در اروپا معاوضه کند.

حکومت ضد ایرانی ولایت فقیه که فریبکارانه با دعوت از دکتر جلالی به ایران برای شرکت در کنفرانسی علمی وی را بازداشت کرده با اعلام قصد خود دایر بر اجرای حکم اعدام این دانشمند ایرانی بار دیگر چهره خون آشام و کارنامه ننگین ضد بشری جمهوری اسلامی را نشان داده است.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) مخالفت و اعتراض شدید خود را به این حکم ناعادلانه که در بیدادگاه قوه فاسد قضاییه صادر شده است، بیان می‌دارد و از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، پزشکان بدون مرز، روزنامه نگاران و ملت ایران درخواست دارد فریاد اعتراض خود را علیه این تصمیم به جنایت جمهوری اسلامی به گوش جهانیان برسانند و مانع از قتل پزشکی پژوهشگر شوند که زندگی خود را صرف آموختن و آموزاندن دانش کرده و اکنون در چنگال توطئه نظام اسلامی حاکم بر ایران اسیر است.

پاینده ایران                   

زنده باد ملت ایران                    

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)