هم میهنان ما در در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به گرانی طاقت فرسا، فساد حکومتی و علیه جمهوری اسلامی بار دیگر به خیابان ها آمده اند اما رژیم به جای توجه به خواسته های بحق و اساسی آنان و کوشش در کاستن از رنج و مشقات زندگی به سرکوب مردم پرداخته و تعدادی را کشته و مجروح ساخته است. نظام فاسد در عین حال با قطع و کند سازی اینترنت و سانسور و تهدید رسانه های داخلی قصد بر سرپوش گذاشتن بر فضای بحرانی حاکم بر ایران دارد تا شاید از گسترش تظاهرات جلوگیری کند.

اکنون با گذشت بیش از چهار دهه از حکومت فرقه تبهکار اسلامی در ایران و تاراج ثروت و سرمایه های ملی کشور و بذل و بخشش آن ها به سوریه برای تداوم حکومت بشار اسد، هم اندیشان خود در عراق، حزب الله لبنان و حوثی های یمن، که از عوامل فقر و نارضایتی گسترده ایرانیان است، کاسه صبر ملت دربند ایران لبریز شده و بر آن است تا با خیزشی همگانی و نهایی خط بطلانی بر حکومت جمهوری اسلامی در میهنمان بکشد.

ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن ابراز پشتیبانی از ملت آزادیخواه ایران و اعتراضات و خواسته های آنان، همدردی خود را با خانواده های کشته شدگان اعلام می کنیم و تردیدی نداریم که شرایط اقتصادی و اجتماعی بحران زده ایران بزودی افراد نیروهای انتظامی و نظامی را نیز به مسئولیت ملی خود آگاه ساخته و نیروهای مسلح به ملت معترض آغوش خواهند گشود و آنگاه ایرانیان یک دل و یک صدا بساط ظلم و جنایت چهل و چند ساله این فرقه تبهکار را جمع خواهند کرد و سران خائن این حکومت در ایران آزاد فردا برابر دادگاه های ملی خواهند ایستاد.

پاینده ایران

 

اتحاد برای آغازی نو

اندیشکده آوای آزادی

ایران چنج

جبهه ملی ایران – برونمرز

جمعیت ایرانیان مبارز (جام)

جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

جنبش سکولار دموکراسی ایران

حزب سکولار دموکرات ایرانیان

حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

سازمان زنان ایران

شبکه فرشگرد

کوشندگان اتحاد مردم ایران برای دمکراسی

نهاد مردمی