پشتیبانی کامل از سخنان شاهزاده رضا پهلوی

۱۵ خرداد ۱۴۰۱ / ۵ ژوئن ۲۰۲۲

سخنان قاطع، امیدبخش، لبریز از میهن‌پرستی، وظیفه‌شناسی و آینده‌نگری شاهزاده رضا پهلوی خطاب به هم‌میهنان نشان داد که اظهار مهر و اعتماد ملت بزرگ و مبارز ایران به فرزند شایسته و کوشای خویش امری درست و انتخابی بی‌همتا و در راستای حفظ منافع ملی ایران و ساختن آینده‌ای روشن برای هر فرد ایرانی بوده است.
شاهزاده رضا پهلوی در شرایط بحرانی کنونی کشورمان یک بار دیگر با رهنمودهای سنجیده، همه‌جانبه، آگاهی‌دهنده و واقع‌گرایانه خود توانست اعتماد به نفس تاریخی ملت غیور ایران برای دستیابی به آزادی و پیشرفت و رفاه را نمایندگی کند و روح سلحشوری مردم علیه رژیم فاسد و ایران ویرانگر جمهوری اسلامی را برانگیزد.
ما با تمام نیرو و امکانات خود از اندیشه‌های ژرف و سازنده و سخنان نویدبخش شاهزاده رضا پهلوی که هدفی جز آزادی، آشتی ملی و سرافرازی ملتمان ندارند پشتیبانی می‌کنیم و در راه رسیدن به دمکراسی و جدایی دین و ایدئولوژی از حکومت و اجرای بیانیه حقوق بشر در ایران از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

پاینده ایران زنده باد ملت بزرگ ایران حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)