به یاد مبارزی فعال و ایران دوست

۲۲ خرداد ۱۴۰۱ / ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲

   درگذشت هممیهن فرهیخته زندهیاد دکتر حسن کیانزاد را به خانواده، دوستان و همفکران ایشان صمیمانه تسلیت میگوییم و یادشان را گرامی میداریم.

   دکتر کیانزاد در طول زندگی سیاسی خود همواره در راه آزادی و سربلندی ایران و ایرانیان گام برداشت و هرگز از مبارزه علیه رژیم ایران ویرانگر جمهوری اسلامی دست نکشید.

   اطمینان داریم یاران ایشان در حزب پان ایرانیست و نهاد مردمی و سایر میهن دوستان مبارزه برای رهایی ایرانی و ساخت کشوری آباد و پیشرو را تا رسیدن به هدف با جان و دل ادامه خواهند داد.

پاینده ایران                     زنده باد ملت بزرگ ایران                حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)