هم‌میهنان ارجمند!

اراده و خواست ملی شما برای آزادسازی و آبادسازی کشور ایران که پس از چهار دهه زندگی غیر انسانی تحت استبداد اسلامی همه‌گیر شده است، با ایدئولوژی فریبکاران و فاسدان حاکم که شما را صغیر و ناتوان می‌خواهند، به رویارویی فرجامین خود رسیده است. استواری شما در این رویارویی‌ بیش از هر زمان پایه‌های رژیم استبدادی را به لرزه درآورده و بر وحشت دژخیمان کوردل این نظام اهریمنی افزوده است.

ما گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی مخالف با جمهوری اسلامی، بیش از یک سال گذشته با پشتیبانی از کارزار بزرگ نه به جمهوری اسلامی نشان دادیم که همراه و همگام با شما از مبارزه علیه استبداد پشتیبانی می‌کنیم. همچنین، پس از آن در بیانیه‌ای به آگاهی شما رساندیم که با وفاداری به خواست شما برای برپایی حکومتی دموکراتیک و سکولار، آماده‌‌ایم که روابط خود را به سطحی از سازمان‌یافتگی ارتقا دهیم که با تکیه بر آن بتوانیم در بستر‌سازی برای همبستگی ملی ایفای نقش نماییم.

هم‌میهنان!

انعکاس فراگیر سخنان شاهزاده رضا پهلوی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ نشان دهنده جایگاه اثرگذار ایشان در یاری رسانی به مبارزان راه آزادی بود. ایشان در این سخنان شما را پایه اصلی رسیدن به آزادی و آبادی در ایران دانستند و از گروه‌های سیاسی مخالف حکومت اسلامی خواستند که بخشی از راه حل باشند و برای دستیابی به دموکراسی به پشتیبانی از شما و همکاری با یکدیگر بپردازند.

ما امضا کنندگان زیر ضمن پشتیبانی از سخنان شاهزاده رضا پهلوی، امروز بیش از هر زمان دیگر به کوشش فعالانه خود برای ایجاد و حفظ هماهنگی در صفوف مخالفان حکومت اسلامی ادامه می‌دهیم و در راستای حمایت از مبارزه دلاورانه شما همه امکانات خویش را به کار خواهیم گرفت و تا تحقق خواست و اراده شما دست از کوشش نخواهیم کشید.

پاینده ایران

۱ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲

 

امضاکنندگان (به ترتیب الفبا):

 • انجمن اتحاد برای آغازی نو (جمعی از اعضای پیشین سازمانهای چپ)
 • اندیشکده آوای آزادی
 • ایران چنج
 • جبهه ملی ایران – برون مرز
 • جمعیت سوسیال‌دموکراسی برای ایران
 • جنبش سکولار دموکراسی ایران
 • حزب سکولار دموکرات ایرانیان
 • حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
 • سازمان برونمرزی حزب پان‌ ایرانیست
 • شبکه فرشگرد
 • کوشندگان اتحاد مردم ایران برای دموکراسی
 • نهاد مردمی