بنام ایران وبرای نظم و همبستگی

درتاریخ سیزدهم خرداد ماه شاهزاده رضا پهلوی فرمودند:

به ارتشیان: همانطور که در مقابل دشمن خارجی،از کشور و ملت ایران دفاع کردید،وظیفه دارید که حافظ جان ملت در مقابله دشمن داخلی باشید.

من به وطن پرستی شما باور دارم.

 

برما ارتشیان داخل کشور در ستاد آمادگی نظامی(سان)وظیفه گردید که ضمن ابراز خرسندی و قدردانی از بذل توجه ایشان،بر پیمان ناگسستنی خود با ایشان تاکید کنیم و به خدمت ایشان عرض نماییم که ما سربازان ملت ایران تمام تلاش خود را خواهیم کرد که

درصف مردم و بازوی یاری رسانشان باشیم وبرای نجات کشور از هیچ اقدامی دریغ نکنیم.

 

 

عزت، شرف و احترام  را که با حکومت فرقه ی تبهکار از نیروهای مسلح  سلب شده با رهنمودهای حکیمانه شما و همگامی با مردم دوباره باز ستانیم.

 

با تقدیم شایسته ترین احترامات نظامی،جمعی از ارتشیان داخل کشور

ستاد آمادگی نظامی(سان)