درگذشت همرزم گرامی بهراد موسوی بزاز

41

با تاسف بسیار از درگذشت همرزم عزیزمان آقای بهراد موسوی بزاز در پی بیماری طولانی مدت در کشور لهستان آگاه شدم.

حزب مشروطه ایران هموندی فعال و معتقد به اصول حزبی را از دست داد. درگذشت وی را از سوی خود و شورای مرکزی به خانواده محترم ایشان و هموندان حزب و نیز رزمندگان راه آزادی و دمکراسی برای ایران تسلیت می گویم. در فقدان بهراد می کوشیم تا با کوشش بیشتر و همه جانبه به هدف های حزبی جامه عمل بپوشانیم و لحظه ای از مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی دست برنداریم.

روز پیروزی و آزادی ملت ایران روز به ثمر رسیدن کوشش های بهراد موسوی بزاز نیز خواهد بود.

 

دبیرکل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)  ـ  فواد پاشایی