چهاردهم امرداد ، سالروز انقلاب مشروطه

14 امرداد 1401 / 5 آگوست 2022

 

انقلاب مشروطه بی گمان رویدادی بی همتا در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران است. رویدادی که نتیجه باور ایرانیان به خویش بود ، به اینکه سرنوشت شان باید در دستان خودشان باشد تا بتوانند میهن شان را در شاهراه پیشرفت و ترقی نهاده و فردایی بهتر و شایسته برای خود و فرزندانشان بنا نهند. نیاکان ما به نیکی دریافته بودند که این مهم تنها در سایه همگام کردن کشور با اصول کشورداری جهان متمدن و با تکیه بر ایران گرایی , احترام به آزادی های فردی و خرد جمعی امکان پذیر است.

آرمان های انقلاب مشروطه با اینکه همگی در آن زمان به دست نیامدند اما در دوران خاندان ایرانساز پهلوی همچنان سرمشق و راهنمای ساختن آینده ای بهتر برای ایران فردا بودند که اقداماتی همچون تشکیل دادگستری نوین ، ارتش مدرن، سازمان اداری مدرن ، ساختن دانشگاه ها و برپایی سیستم آموزشی مدرن ، توجه ویژه به  زنان  ، کودکان ، جوانان ، روستاییان ، و کارگران نمونه هایی از آن است .

انقلاب اسلامگرایان ایران ستیز در بهمن 57 که با فریبکاری و خدعه سردمدارانش به حاکمیت نشست ، تا به امروز با تمام توانش کوشیده تا هر آنچه از دست آورد های انقلاب مشروطه را که میتواند از بین ببرد و باور های آن را از ذهن ایرانیان بزداید . دیری نگذشت که نیرنگ تبهکاران آشکار شد ، شعار های تو خالی و پرفریبشان رنگ باخت و ایرانیان ، مرد و زن و پیر و جوان بازگشت به آرمان های مشروطه را در کف خیابان فریاد میزنند . نسل جوانی که هیچگاه دوران ایرانسازی را به چشم ندیده و شب و روز را در زیر هجوم تبلیغات ایران ستیز رژیم ملایان زیسته است امروز مشروطه خواهی و مشروطه گرایی را به بهای زندان و ضرب و شتم و شکنجه به جان میخرد.

در کارزار ایرانگرایان با واپسگرایان،  بی گمان پیروزی با نسلی است که با رسیدن به خود باوری خواستار باز پس گیری حقوق و آزادی ها و کرامت از دست رفته خود و بازگشت به آرمان های مترقی و ایران ساز نیاکانش می باشد.

چهار دهم امرداد یکصد و شانزدهمین سالگرد انقلاب پر شکوه مشروطه  بر همه رهروان و مبارزان راهش خجسته باد

 

پاینده ایران                            زنده باد ملت بزرگ ایران                                حزب مشروطه ایران