در محکومیت سوء قصد به سلمان رشدی

22 امرداد ۱۴۰۱ / 13 اوت ۲۰۲۲

سوء قصد به جان سلمان رشدی نویسنده سرشناس جهانی بار دیگر چهره خونخوار رژیم پلید جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان داد.
رژیمی که روح‌الله خمینی بنیان نهاد پس از هشت سال کوبیدن بر طبل “جنگ جنگ تا پیروزی” و “قدس ما می‌آییم” برای پوشاندن درماندگی خود حکم به قتل سلمان رشدی یا در واقع آزادی بیان داد تا افکار عمومی را از شکست مفتضحانه و جام زهری که سر کشید منحرف سازد.
امروز نیز که رژیم رو به زوال جمهوری اسلامی در همه زمینه‌های خارجی و داخلی، از جمله رفع تحریم سپاه پاسداران و مبارزه با گرانی سرسام‌آور، در باتلاق ندانم‌کاری و فساد همه جانبه در غلتیده است، افزون بر زندانی کردن بسیاری از نویسندگان و دگراندیشان در ایران، با فرستادن جلادان خود برای قتل سلمان رشدی و یا مسیح علی‌نژاد می‌کوشد تا مفری برای تنفس خود بیابد.
قتل احمد کسروی توسط هم مسلکان جمهوری اسلامی نشان داده که آزادی بیان را هرگز نمی‌توان کشت و شاهدیم که از هر واژه روشنگرانه‌ای که نوشت هزاران قلم توانا و آینده نگر روییده است. باور قاطع داریم تاریخ پیکر جمهوری ستمگر اسلامی را زیر ارابه اراده ملت ایران خواهد لهاند. ما به سهم خود در این کار کوشاییم.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) به شدت سوء قصد به جان سلمان رشدی را محکوم می‌کند و آرزوی تندرستی کامل این انسان آزاده را دارد. امیدواریم دولت‌های پای بند به حقوق بشر، به ویژه کشورهای اتحادیه اروپا، نسبت به سیاست مماشات خود با جمهوری تروریستی حاکم بر ایران تجدید نظر کنند و اجازه ندهند تا این رژیم قاتل گسیل به اصل آزادی انسان لطمه وارد سازد.

پاینده ایران زنده باد ملت بزرگ ایران حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)