درگذشت خانم فاطمه ایران‌منش هموند قدیمی و پایدار حزب مشروطه ایران باعث تاثر بسیار اعضای شورای مرکزی و دیگر یاران همسنگر ایشان شد.

از سوی خود و شورای مرکزی درگذشت این انسان میهن دوست، صادق و پاک نهاد را که همواره قدرشناس خدمات پادشاهان پهلوی و پشتیبان مبارزات شاهزاده رضا پهلوی بود، به خانواده محترم آن زنده‌یاد و هموندان حزب به ویژه اعضای شاخه برمن تسلیت می‌گویم.

بی تردید وفاداری تحسین برانگیز، عاطفه ژرف، صفای نیت و مهر بی‌پایان خانم فاطمه ایران‌منش به کشورمان و همراهی‌هایش برای رهایی ایران از چنگال رژیم ستمگر و فاسد جمهوری اسلامی هرگز از خاطره ما نخواهد رفت.

 

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

 

دبیرکل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

فواد پاشایی