جنایت جمهوری اسلامی در قتل مهسا امینی را محکوم میکنیم

25 شهریور ۱۴۰۱ / 16 سپتامبر ۲۰۲۲

قتل مهسا امینی به دست مزدوران جمهوری تبهکار اسلامی را به شدت تقبیح و محکوم می‌کنیم و به سهم خود در فردای آزادی ایران خواهان اجرای عدالت برای مسئولان این جنایت خواهیم شد.

ضمن ابراز تسلیت به خانواده وی، زنان مبارز و ملت آزادیخواه ایران، همدرد از دست دادن این هم‌میهن بیگناه هستیم که قربانی پلیدترین حکومت تاریخ ایران شد.

جنایت آشکار جمهوری اسلامی در قتل مهسا امینی اولین اقدام این حکومت ضد ملی در زیر پا گذاشتن حقوق اولیه انسان ایرانی نیست ولی بکوشیم تا نقطه پایانی بر کارنامه سراسر ستم و خونبار این رژیم اهریمنی باشد.

بار دیگر تاکید می‌کنیم جز با همبستگی ملی، کوشش مشترک و بی وقفه ایرانیان از طیف‌های مختلف فکری نمی‌توان به براندازی جمهوری ویرانگر اسلامی دست یافت و ایران را از چاه ویرانی و مرگ تدریجی بیرون کشید.

 

 

 

پاینده ایران                         زنده باد ملت بزرگ ایران                        حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)