حملات جمهوری اسلامی به منطقه كُردستان عراق را محکوم می کنیم

6 مهر ۱۴۰۱ / 28  سپتامبر ۲۰۲۲

جمهوری اسلامی که در بیش از چهار دهه گذشته هرگز از ویرانگری ایران و نیز منطقه دست برنداشته است, این بار با پهپاد و توپخانه به منطقه كُردستان عراق حمله کرده و شمار بسیاری از ساکنان آن را به قتل رسانده و مجروح کرده است. در این بمباران ها که از جمله دبستانی آسیب دیده است تعداد زیادی از کودکان مجروح شده اند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) به شدت حملات جمهوری اسلامی به برادران و خواهران كُردمان را محکوم می کند و همدردی خود را اعلام می دارد.

رژیم فاسد و ستمگر جمهوری اسلامی که با جنبش سراسری ملت ایران روبروست و خود را در آستانه زوال و سقوط می بیند, برای دور ساختن توجه جهانیان از فریاد آزادیخواهی که در سپهر سرزمینمان طنین افکنده است, به چنین حملات وحشیانه ای دست زده است.

اما زهی خیال باطل! زیرا ملت به پا خاسته ایران با سرنگونی رژیم اهریمنی جمهوری اسلامی آزادی را به کشورمان و صلح و دوستی را به منطقه خاورمیانه باز خواهد گرداند.

 

پاینده ایران                         زنده باد ملت بزرگ ایران                        حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)