پشتیبانی از تظاهرات روز شنبه نهم مهرماه

 

۸ مهر ۱۴۰۱ / ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲

 

کشور عزیزمان ایران روزهای سرنوشت‌ساز و تاریخی دیگری را می‌گذراند و ملت سلحشور و آزادیخواه ایران در نزدیک‌ترین فاصله تا دستیابی به آزادی، جدایی دین از دولت، برابری و حقوق بشر قرار دارد.

شماری از نهادهای دانشجویی، اتحادیه‌های کارگری و صنفی و نیز تشکلات اجتماعی ایرانی از ملت مبارز ایران برای تظاهرات علیه رژیم فاسد و ستمگر جمهوری اسلامی در روز شنبه نهم مهر ماه دعوت کرده و همگان را به حضور در این جنبش ملی فراخوانده‌اند.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) که همواره علیه حکومت ویرانگر حاکم بر کشورمان مبارزه کرده است، ضن پشتیبانی از این تظاهرات، از همه هم‌میهنان از هر قوم و با هر زبان و مذهب و اندیشه دعوت می‌کند تا به مبارزه برای دستیابی به آزادی و دمکراسی بپیوندند و در تظاهرات روز شنبه نهم مهر ماه شرکت کنند تا هر چه زودتر بتوان این رژیم اهریمنی را برانداخت و ملت ایران سکان کشتی سرنوشت خویش را برای رسیدن به آزادی و رفاه و سربلندی در دست گیرد.

وضعیت جنبش کنونی ایران که حاصل مبارزه دلاورانه زنان شیردل، مردان مصمم و جوانان جان بر کف است و نیز پشتیبانی ملت‌های آزاد جهان از این حرکت آزادیخواهانه، شرایط تاریخی ویژه‌ای را ایجاد کرده که باید نهایت استفاده از آن را نمود و با اتحاد عمل و کوشش فراوان و اراده‌ای استوار در سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی کوشید. این فرصت مناسب و تاریخی را از دست ندهیم و دست در دست هم و شانه به شانه هم علیه هر نوع دیکتاتوری مبارزه کنیم و آینده‌ای روشن برای جوانان و نسل‌های آینده ایران بسازیم.

 

پاینده ایران                         زنده باد ملت بزرگ ایران                        حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)