پشتیبانی از اعتصابات و اعتراضات سراسری

خیزش گسترده و نیرومند دختران و پسران شجاع کشور در اعتراض به قتل هولناک مهسا امینی، مبارزات مردم ایران برای رهایی از چنگال فرقه تبهکار اسلامی حاکم در ایران را وارد مرحله سرنوشت سازی از فروپاشی و سرنگونی جمهوری اسلامی نموده است.

اینک که این رویداد خروشان مردمی در ایران مورد توجه بخش های وسیعی از شخصیت های سیاسی، رسانه ای، هنری و ورزشی جهان و شهروندان کشورهای خارجی قرار گرفته و دول خارجی یکی پس از دیگری سرکوب مردم بی دفاع ایران را محکوم می نمایند، آغاز اعتصابات سراسری و همگانی اصناف مختلف کشور، امکان تجمع های اعتراضی را بیش از پیش فراهم می آورد و سونامی رهایی از باعت و بانی ویرانی ایران و این همه فقر و فلاکت و جنایت را رقم می زند.

ما امضا کنندگان زیر با پشتیبانی کامل از خیزش مردم آزادیخواه کشورمان، از اعتصابات سراسری معلمان، دانش آموزان و دانشجویان پشتیبانی نموده و از سندیکاها و تشکل های مستقل صنفی دعوت می نمائیم برای اعتلای جنبش سراسری مردم با پیوستن به اعتصابات همگانی چرخ های ماشین سرکوب حکومت را از حرکت بازدارند.

براین باوریم که اعتصابات همگانی  و ادامه پرقدرت جنبش مردمی  ریزش های نیروهای وفادار به نظام اسلامی را سرعت بخشیده و با پیوستن این نیروها به مردم، آرزوی چندین ساله آزادیخواهان ایران برآورده خواهد شد.

 

یکم اکتبر ۲۰۲۲

امضا کنندگان:

انجمن اتحاد برای آغازی نو

ایران چنج

جبهه ملی ایران (برونمرز)

جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

جنبش سکولار دموکراسی ایران

حزب سکولار دمکرات ایرانیان

حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

فرشگرد

کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دموکراسی

نهاد مردمی