کشتار هموطنان کردمان را به شدت محکوم میکنیم.

قیام ملت بزرگ ایران علیه رژیم سرکوبگر و فاسد جمهوری اسلامی روز به روز دامنه و گسترش بیشتری می‌یابد و خیزش ملی وارد مراحل بعدی خود می‌گردد تا پرتوان‌تر و سریعتر به سرنگونی این حکومت منفور منجر شود.

جمهوری اسلامی که به روزهای پایانی چهار دهه غارت و تطاول ثروت ملت ایران نزدیک شده، در این مرحله وحشیانه‌تر به سرکوب تظاهرات و اعتصاب‌ها و کشتار مردم مبارز ایران در سراسر کشور پرداخته است تا با ریختن خون شجاع‌ترین فرزندانمان چند صباحی بیشتر بر اریکه قدرت بماند.

رژیم تبهکار حاکم بر ایران پس از کشتار مردم مظلوم و دلیر بلوچستان در زاهدان که ننگی دیگر بر چهره اهریمنی خود نهاد، اکنون بر فشار روی هموطنان عزیز و سلحشورمان در کردستان افزوده است و به ویرانی و قتل‌عام در سنندج، مهاباد، بوکان و سقز روی آورده تا شاید با ایجاد رعب و وحشت بتواند آتش انقلاب را خاموش سازد.

اما ایرانیان در سراسر کشور مبارزه‌ای را که آغاز کرده‌اند، قاطعانه و صبورانه تا رسیدن به هدف‌های ملی ادامه خواهند داد و در تمامی مراحل رویارویی با نظام خونخوار و در هر شرایطی هیچ بخشی از ایران را در این نبرد سرنوشت ساز تنها نخواهند گذاشت.

ملت ایران که برای کسب آزادی، دمکراسی و جدایی دین از حکومت به پا خاسته است، پاسخ جنایات و توهمات مسئولان جمهوری اسلامی برای تفرقه افکنی را در شعار “از زاهدان تا کردستان / جانم فدای ایران” به روشنی بیان کرده است.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن محکوم نمودن اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در سراسر سرزمینمان، به ویژه اعمال وحشیانه اخیر در بلوچستان و کردستان، به روشنی اعلام می‌دارد که همگام و همسنگر با ملت بزرگمان تا نابودی جمهوری پلید اسلامی و رسیدن به آزادی و رهایی به مبارزه ادامه خواهد داد.

 

پاینده ایران               زنده باد ملت بزرگ ایران               حزب مشروطه ایران(لیبرال دمکرات)