پیام شاهزاده رضا پهلوی به چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) توسط بهمن امیرحسینی معاون دبیرکل حزب شنبه ۲۲ و یکشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲ در شهر برمن آلمان

متن پیام شاهزاده به کنگره : برگزاری چهاردهمین کنگره حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) را به همه اعضای این حزب شادباش می‌گویم و نزدیک به سه دهه مبارزه شما با جمهوری اسلامی و تلاش برای آزادی سرزمین‌مان را ارج می‌نهم. کنگره فعلی حزب مشروطه ایران در شرایطی برگزار می‌شود که ملت مبارز و سلحشور در سراسر میهن به پا خاسته‌اند تا خود را از زنجیر استبداد و خفقان و خرافات رژیم رها سازند. مردم و به‌ویژه جوانان روشن‌اندیش ایران در راه آینده‌ای روشن گام برداشته‌اند که در آن، تمامی ایرانیان فارغ از باور و مذهب، جنسیت و گرایش جنسی، و تبار و زبان خود، در برابر قانون با هم برابرند. بی‌تردید در این راه، همکاری، ائتلاف و اتحاد همه نیروهای سیاسی و اجتماعی دموکراسی‌خواه که به تمامیت ارضی، یگانگی ملی، جدایی دین از حکومت، و اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقاد دارند، امری بنیادی و ضروری برای پیروزی بر رژیم ستمگر و غارتگر جمهوری اسلامی است. امیدوارم حزب مشروطه ایران و همه ایرانیان آزادی‌خواه در کوششی مشترک و مبارزه‌ای همگام بتوانند سد بزرگ و مانع اصلی پیشرفت و ترقی جامعه ایرانی را که همانا جمهوری اسلامی است، از میان بردارند تا آزادی و دموکراسی بر میهن عزیزمان حاکم شود و ایران، در جایگاه واقعی و ارزشمند خود در منطقه و جهان قرار گیرد. تداوم اتحاد، رمز پیروزی است. پاینده ایران

رضا پهلوی