The Constitutionalist Party of Iran (Liberal Democrat)

قطعنامه کنگره چهاردهم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

بزرگداشت دکتر حیدرقلی برومند
30 مهر و اول آبان 1401 / 21 و 22 اکتبر 2022

حزب مشروطه ایران در شرایطی به برگزاری توفیق آمیز چهاردهمین کنگره خود نائل آمد که ملت بزرگ ایران با اراده ای نیرومند و استوار برای دستیابی به دمکراسی, حقوق بشر و جدایی دین از حکومت به پا خاسته و افق پیروزی را به روشنی پیش چشم دارد.

نیروی بیکرانی که نظام منفور اسلامی را به پرتگاه سقوط می راند اتحاد خدشه ناپذیر ایرانیان سراسر کشور و پشتیبانی هم میهنانشان در سراسر جهان است.

ما تردید نداریم برای بیرون راندن این نظام راه دیگری جز اقدام مشترک, یکپارچه و هماهنگ همه ایرانیان آزادیخواه وجود ندارد و ایران آزاد و آباد و سرشار از امید نیز به دست همین نیروی لایزال ساخته خواهد شد.

کنگره بر آنست که حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) به مثابه یکی از نیروهای سیاسی باورمند به ضرورت حفظ تمامیت ارضی و یگانگی ملی, جدایی دین از حکومت, عدم تمرکز در اداره امور داخلی و پای بندی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های پیوست به آن, با عزمی استوار در همگامی و هماهنگی با کلیه نیروهای مشترک در اصول نامبرده و با اتکا به نیروی پایان ناپذیر ملت, از نظام منحط جمهوری اسلامی عبور کرده و ایران سرافراز فردا را بنیان خواهد نهاد.

کنگره چهاردهم, جنایات آشکار حاکمان اسلامی در کشتار, شکنجه و آزار هم میهنانی را که برای کسب  حقوق بدیهی انسانی خود پا به میدان نهاده اند به شدت محکوم کرده و ابراز اطمینان می کند که در فردای رهایی کشور, تمامی مسئولان جنایت علیه مردم و غارت کشور, در دادگاه های عادلانه ملی محاکمه خواهند شد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن ستایش جانفشانی های ملت بزرگ ایران, که در هفته های اخیر موجب برانگیختن حیرت و احترام جهانیان گردیده است از کلیه ایرانیان آزاده و از جمله دانش آموزان, دانشجویان, استادان, کارگران, معلمان, کارمندان و همه اصناف و بازاریان دعوت می کند تا با تظاهرات و اعتصابات خود پیروزی بر رژیم جهل و جنایت را تضمین کنند.

ما به سهم خود, و با تمامی امکانات, لحظه ای از مبارزه برای سرنگونی نظام منحط جمهوری اسلامی و برپایی دمکراسی دست برنخواهیم داشت.

 

پاینده ایران                         زنده باد ملت بزرگ ایران                        حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)