The Constitutionalist Party of Iran (Liberal Democrat)

خواهان استعفای نمایندگان کردستان و بلوچستان در مجلس هستیم

 ۳ آبان ۱۴۰۱ / ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲

جمهوری اهریمنی اسلامی بیش از هفتاد روز است که به کشتار ملت ایران که برای کسب آزادی و سکولاریسم به پاخاسته است می‌پردازد و کمترین توجهی به خواست اکثریت ملت ایران نشان نمی‌دهد و برای حفظ قدرت و مکنت و تداوم غارت ثروت ملی ایران از هیچ جنایت و پلیدی فروگذار نیست.

دراین میان بیشترین قتل و سرکوب و ویرانی علیه هموطنان عزیز و دلاور ما در استان‌های کردستان و بلوچستان انجام شده است.

شایسته و بایسته می‌دانیم که تمام کسانی که به عنوان نماینده مردم شهرستان‌های استان‌های کردستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی حضور دارند برای نشان دادن همبستگی با مردم حوزه انتخابیه خود از نمایندگی استعفا دهند و بدین وسیله تضاد و مخالفت خود را با سیاست‌ها و روش‌های حکومت جابر اسلامی بر همگان روشن سازند.

با این عمل می‌توان امیدوار بود که نمایندگان صالح و واقعی سایر شهرستان‌ها نیز استعفا دهند و جمهوری فاسد اسلامی در بن‌بست استیصال و فروپاشی قرار گیرد.

بی تردید نمایندگانی که با استعفای خود در کنار مردم و همشهریان خود علیه جمهوری تبهکار اسلامی بایستند، در ایران آزاد فردا جای خود را در مجلس موسسان که به تدوین قانون اساسی جدید برای کشورمان می‌پردازد، خواهند داشت و مردمان، قدرشناس ِ همراهی، پشتیبانی و رشادت آن‌ها در چنین دوران سختی خواهند بود.

 

پاینده ایران                       زنده باد ملت بزرگ ایران                     حزب مشروطه ایران