The Constitutionalist Party of Iran (Liberal Democrat)

 

۱۷ آذر ۱۴۰۱ / ۸ دسامبر ۲۰۲۲

 

رژیم جنایت پیشه جمهوری اسلامی بار دیگر یکی از فرزندان آزادیخواه و بیگناه کشورمان را بیرحمانه به قتل رساند تا شاید با ترویج ترس بر عمر کوتاه خود بیفزاید.

اما ملت شجاع و توانمند ایران که در سراسر کشور در سوگ فرزند 23 ساله خود، زنده‌یاد محسن شکاری، به ماتم نشسته است، بی‌گمان این اندوه فراموش نشدنی را به خشمی بی‌پایان بدل خواهد کرد و بساط آمران و قاتلان جنایت علیه ایران و آینده سازانش را نابود خواهد کرد.

هر چند چهره واقعی این حکومت پلید که با مرگ و کشتار پایه‌گذاری شده و به قدرت رسیده در چهار دهه گذشته بر ایرانیان روشن و شناخته شده بود ولی امروز دولت‌های غربی نیز به ماهیت این راهزنان اسیرکش پی ‌برده‌اند و اعتراض و تاسف شدید خود را از کشتار معترضان بی‌سلاح به وضوح بیان کرده و در صدد انزوای کامل حکومت آخوندهای تروریست‌پرور بر آمده‌اند.

اکنون که جمهوری فاسد و ایران ویرانگر اسلامی به مرگ و حذف و غلتیدن در گور تاریخی خود نزدیک شده است، عناصر مماشاتگر به کشف “جنبه‌های دمکراتیک” در قانون اساسی قرون وسطایی جمهوری اسلامی نائل آمده و تدارکاتچی پیشین زبان به نصیحت قاتلان گشوده است.

اما پاسخ و فریاد جوانان مصمم و جان بر کف ایران به حاکمیت منفور و آنان که در جبهه اعوان و انصار حاکمیت پرسه می‌زنند چیزی جز “مرگ بر جمهوری اسلامی” نیست.

ما سرشار از غم از دست دادن جوانان ایران، تا سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی حکومتی بر اساس جدایی دین از حکومت و برابری کامل زن و مرد در کنار مردم آزادیخواه ایران ایستاده‌ایم و با تمام توان به مبارزه خود ادامه می‌دهیم.

 

پاینده ایران                         زنده باد ملت بزرگ ایران                        حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)