17 دی نشانه آیندهنگری مردی بزرگ برای ایران

 

هشتاد و هفتمین سالگرد 17 دی سال 1314 در شرایطی فرا رسیده است که برای نخستین بار در تاریخ کشورمان شیرزنان ایرانی در سراسر میهن برای کسب آزادی و حقوق انسانی خود به میدان آمده و عرضه را بر جمهوری جنایتکار اسلامی تنگ کرده‌اند.

رضا شاه بزرگ در چنین روزی در پاسخ به خواست دیرینه زنان فعال و روشن‌بین جامعه آن روز و برای ایجاد شرایط رشد و پیشرفت زنان ایران با اراده‌ای آهنین به مقابله با فرهنگ خرافی و آخوندزده‌ی به جا مانده از سده‌ها عقب‌ماندگی برخاست و حکم به کشف حجاب داد و امکان ورود زنان به عرصه آموزش عالی، کار و کوشش برای برپایی فردایی بهتر را فراهم آورد.

شادمانیم نهالی که رضا شاه برای سربلندی زنان ایران کاشت به ثمر نشسته است و امروزه میلیون‌ها بانوی جوان ایرانی آشنا به حقوق خود سرافرازانه و استوار آینده‌ای روشن را برای ملت‌مان رقم می‌زنند.

انقلابی که امسال با خون “مهسا (ژینا) امینی” دختر ایران و با شعار “زن، زندگی، آزادی” آغاز شده تا رسیدن به آرمان‌های خود که همانا دمکراسی، جدایی دین از حکومت، اجرای بیانیه حقوق بشر و برابری ایرانیان، صرف نظر از جنسیت، زبان، دین و باور سیاسی، است، ادامه خواهد یافت؛ امری که مدیون حرکت و جانفشانی دختران، خواهران و مادران سرزمین خود هستیم.

 

پاینده ایران             زندهباد ملت بزرگ ایران            حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)