بکارگیری گازهای سمی توسط ولایت فقیه یادآور جنایات رژیم هیتلر

مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر در ایران بار دیگر پرده از دوزخی که جمهوری اسلامی بر پایه دین و مذهب و خرافات برای ملت بزرگ ایران ساخته است کنار زد و چهره قرون وسطایی رژیم ولایت فقیه را نشان داد؛ حکومتی جنایتکار که توانایی تامین امنیت ایرانیان را ندارد و مزدوران و ذوب شدگان در ولایت را برای انجام انواع تروریسم آزاد می‌گذارد و تشویق و حمایت می‌کند.

مسئولیت تام و تمام مسموم ‌سازی صدها دانش‌آموز دختر با گازهای سمی که گاه جان آنان را به خطر انداخته با جمهوری سرکوبگر اسلامی است که اعمال اخیرش به درستی فجایع رژیم هیتلری را در بکارگیری گازهای شیمیایی برای نابودی میلیون‌ها انسان یهودی تداعی می‌کند و به خاطر می‌آورد. دو رژیم‌ انسان ستیزی که سرنوشت یکسانی نیز خواهند داشت.

مسئولان رژیم ایران ویرانگر اسلامی همانند بلندپایگان آلمان نازی با دروغ و نیرنگ هر یک ضمن انکار این فاجعه، مسئولیت بررسی و جلوگیری از تکرار این جنایت را متوجه دیگری می‌دانند. روشی فرسوده و رنگ باخته که در سال‌های پیش در اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای به چهره زنان در اصفهان شاهد آن بوده‌ایم.

از خاطر نبرده‌ایم که پادشاه فقید ایران به درستی از “وحشت بزرگ” که با به حکومت رسیدن مذهب زدگان بر کشورمان سایه خواهند افکند یاد کرد و پیشاپیش هشدار داد. دردا و دریغا که در تمامی بیش از چهار دهه گذشته شاهد سوگوار وقوع این پیش‌بینی بوده‌ایم و هستیم. امروزه گستاخی دشمنان ایران به جایی رسیده است که می‌پندارند می‌توانند با استفاده از گازهای شیمیایی رعب و وحشت بیشتری بر جامعه بگسترانند و گرد ترس و نادانی و مرگ بر سرزمینمان بپاشند.

ما مسموم سازی دختران نوجوان و آینده ساز ایران را به شدت محکوم می‌کنیم و اطمینان داریم که هرگز و هرگز جمهوری مستاصل و درمانده اسلامی و قداره بندانش نخواهند توانست خللی در راه آموزش و پیشرفت زنان ایران ایجاد کنند. اراده جوانان بینا و بیداری که در سال‌های پیش بارها با فریاد “مرگ بر طالبان، چه کابل چه تهران” شهرهای ایران را به لرزه درآورده‌اند و امروز ندای “زن، زندگی، آزادی” را در جهان طنین افکنده‌اند، ضامن پیروزی تردیدناپذیر مبارزه جهانگیر ملت بزرگ ایران برای دستیابی به آزادی و برابری است.

 

پاینده ایران                                زنده باد ملت بزرگ ایران                         حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)