منشور همبستگی، حرکتی درست در جهت ائتلافی گسترده
تر

 

‌‌    با تاکید بر اصول خدشه‌ناپذیر منشور و سایر اسناد حزبی خود و نیز اصول روشن بیانیه همکاری بین شورای مدیریت گذار، حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) و شورای ملی تصمیم، از انتشار “منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی” به عنوان گام نخست برای گسترش همکاری‌ها بین جناح‌های مختلف سیاسی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و سپس تعیین نوع رژیم و قانون اساسی آینده ایران در مجلس موسسان استقبال می‌کنیم و آن را حرکتی درست در جهت ایجاد ائتلافی گسترده‌تر به شمار می‌آوریم. امیدواریم با پیوستن سایر نیروها و چهره‌های سیاسی اجتماعی فرهنگی کشورمان به این منشور، علاوه بر پربارتر ساختن آن، هر چه زودتر توان لازم و کافی برای غلبه بر رژیم حاکم و رسیدن به دمکراسی در کشورمان فراهم آید.

طبیعی است در هر ائتلاف گسترده‌ای بنا به شرایط روز، گاه ضروری است تا بسیاری از نکات مورد اختلاف و تضاد بین افراد یا سازمان‌ها کنار گذاشته شود تا بتوان بر حداقل تفاهم برای همکاری دست یافت. این البته هرگز به معنای آن نیست که هر یک از طرفین باور سیاسی خود را قربانی خواست دیگری کرده باشد بلکه آگاهانه تصمیم درباره خواست‌های ناهماهنگ به زمان مناسب و نهاد منتخب و مسئول برای این کار موکول می‌شود.

با توجه به آن که نیروهای دمکراسی‌خواه ایران بر انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و سپردن وظیفه و مسئولیت نگارش قانون اساسی به نمایندگان آن مجلس تاکید کرده‌اند، چنین مجلسی که در شرایط آزاد و با رای برابر فرد فرد هم‌میهنان‌مان تشکیل خواهد شد، تنها مرجع قانونی برای حل و فصل اختلافات و بررسی و تعیین تکلیف نظرات گوناگون کنونی و آینده ایرانیان خواهد بود.

با شناخت کاملی که در طی دهه‌ها فعالیت سیاسی خود از شاهزاده رضا پهلوی به دست آورده‌ایم و نیز بر مبنای سخنان و بیانیه‌های ایشان در بیش از چهار دهه گذشته، ایمان راسخ داریم که اصل تمامیت ارضی ایران و یگانگی ملی برای ایشان نیز مهم‌ترین اصل و باور سیاسی و خونمایه حیاتی ملت ایران می‌باشد؛ امری که با حمایت ایران دوستان بی‌تردید در قانون اساسی آینده سرزمین‌مان مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

 

پاینده ایران                       زنده باد ملت بزرگ ایران                      حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)