نوروزی سرشار از اراده و امید و نوید فرا میرسد

فرارسیدن نوروز را به هم‌میهنان مبارز و آزادیخواه در سراسر ایران به پا خاسته و نیز جهان شادباش می‌گوییم. نوروز که نشانه بهار و پیروزی بر زمستان طولانی و سرد و تاریک طبیعت است، در عین حال نماد پایداری فرهنگ ملی ایرانیان در درازای هزاره‌ها فراز و نشیب تاریخی و نبرد، و نشانه برخاستن و پیروزی بر دشمنان این ملک و ملت است.

نوروز امسال نوید دهنده برآمدن روزی نو و روزگاری نوین در سرزمین کهن سالمان ایران است، ایرانی که به گواهی تاریخ برای حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی آن در نبرد با بیگانگان و مزدورانشان همواره بهترین جوانان این مرز و بوم جان نثار کرده‌اند و خواهند کرد.

رویدادهای چند ماه گذشته در جریان انقلاب “زن زندگی آزادی” نشان داده است که اراده زنان و مردان جوان و سلحشور کشورمان بر رهایی از چنگال جمهوری جهل و خرافات اسلامی و در دست گرفتن سکان سرنوشت ایران خلل‌ناپذیر است. در سال نو، امید ملتی بزرگ به پیروزی بر ضحاک زمانه و دستیابی به دمکراسی و جدایی دین و مذهب از حکومت به واقعیتی عینی بدل خواهد شد و در پرتو بهره‌گیری از بیانیه جهانی حقوق بشر شاهد بازگشت آسایش و مهر و شادی به ایران زمین خواهیم بود.

سیمرغیم که از خاکستر به آتش کشاندن جبر زمانه زاده می‌شویم.

 

پاینده ایران           زنده باد ملت بزرگ ایران             حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)