هموند ارجمند آقای شایان آریا

 

درگذشت پدر گرامی‌تان را از سوی خودم، اعضای شورای مرکزی و هموندان حزب به شما و خانواده محترمتان تسلیت می‌گویم.

بی‌تردید تحمل فقدان پدری که فرزندی میهن دوست چون شما را تربیت کرده است کاری سخت و سنگین است. ما را شریک اندوه‌تان بدانید.

 

دبیرکل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

فواد پاشایی