اقدام خصمانه شماری از نمایندگان مغرض مجلس اسرائیل در انتشار بیانیه‌ای حاوی تعرض به اصل حیاتی تمامیت ارضی کشورمان ایران را به شدت محکوم می‌کنیم.

این اقدام نادرست احساسات ملی ایرانیان را برانگیخته است و نه تنها هیچ کمکی به بهبود شرایط در منطقه بحرانی خاورمیانه نخواهد کرد بلکه آب به آسیای تندروان در حکومت جمهوری اسلامی که خواهان ایجاد تنش بیشتر در کل منطقه هستند خواهد ریخت.

به گواه تاریخ، ملت غیور ایران به هیچ قدرتی اجازه دخالت در امور داخلی خود را نخواهد داد و حتی با چنگ و دندان از تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد.

بر ما روشن است که اقدام انزجاربرانگیز این گروه از نمایندگان کنست مورد حمایت دولت و ملت اسرائیل قرار ندارد و بی‌تردید بر روابط دوستانه و تاریخی بین دو ملت ایران و اسرائیل و تلاش‌های مفید به عمل آمده برای نمایاندن علاقه و خواست دو طرف برای برقراری بهترین روابط پس از سرنگونی جمهوری اسلامی خدشه‌ای وارد نخواهد کرد.

 

پاینده ایران                 زنده باد ملت بزرگ ایران                حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)