برخورد انزجارآور، خودسرانه و وحشیانه به دگراندیشان را محکوم میکنیم

 

برخورد انزجارآور، تعرض وحشیانه و خارج از اصول یک جامعه متمدن نسبت به آقای محمدرضا عالی پیام (متخلص به “هالو”) را به شدت تقبیح و محکوم می‌کنیم.

اینگونه رفتارها که منشائی جز لمپنیسم ندارد به هر بهانه و استدلالی تنها در خدمت مسموم سازی فضای سیاسی ایران دوران انقلاب “زن زندگی آزادی” و پس از آن است و بس؛ و این امکان را برای رژیم اسلامی و مخالفان دمکراسی در هر لباسی، فراهم می‌آورد تا از آب گل‌آلود برای خود ماهی بگیرند و طیف گسترده و دمکرات مشروطه‌خواه را در معرض اتهام قرار دهند.

آنچه در لندن اتفاق افتاده است فقط و فقط مربوط به تنی چند فاقد بینش و ادراک لازم سیاسی می‌باشد که حتی اگر در بیان باورهای خود صادق باشند بیشترین لطمه را به طیف مشروطه‌خواه زده‌اند.

لازم به تاکید است که حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) چون همیشه در راستای پایبندی به اصول رواداری، گفت و گوی متمدنانه، خشونت زدایی از فرهنگ و سیاست در ایران، و دوری از هر گونه خشونت گفتاری و رفتاری در فضای حقیقی و مجازی، در پوشش هر نام و جریانی؛ این گونه حرکات خودسرانه، و گاه حتی مشکوک، نسبت به دگراندیشان را قاطعانه محکوم می‌کند و معتقد است کوشش همگانی برای بهسازی فضای مبارزه، طرد و انزوای خشونتگرایان، جلوگیری از توهین، تحقیر و افترا به دگراندیشان بخش مهمی از پیکار سراسری و ملی برای آزادی میهنمان است.

برای گذار از جمهوری جنایتکار اسلامی و رسیدن به دمکراسی در ایران آزاد آینده، چاره‌ای جز پذیرش و احترام کامل به حقوق برابر ایرانیان و رعایت بیانیه حقوق بشر در زندگی روزمره نیست. هر خدشه‌ای که به این اصل مهم و حیاتی وارد آید موجب تفرقه و درگیری و هدر رفتن توان و نیروی اپوزیسیون می‌شود و در نتیجه به امر انقلاب و مبارزه برای رهایی از چنگال رژیم اسلامی لطمه سنگین و جبران ناپذیری وارد می‌سازد.

 

پاینده ایران                       زنده باد ملت بزرگ ایران                   حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)