کشتار جوانان ما را متوقف کنید!


توماج صالحی را بدون قید و شرط آزاد کنید!

جمعه ۱۶ تیر ۱۴۰۲ برابر با ۷ ژوئیه ۲۰۲۳
هم‌میهنان!
رژیم جمهوری اسلامی در صدد است با سناریو سازی، پخش اخبار کذب و تخریب افکار عمومی، زمینه را برای اعدام توماج صالحی، خواننده مردمی رپِ اعتراضی، که در جریان اعتراضات سراسریِ آبان پارسال بازدداشت شد، فراهم آورد.
توماج سمبل مقاومت نسل جوان ایران است که با شجاعتی کم نظیر با ترانه‌هایش استبداد دینی را به چالش می‌کشد و برای حقوق شهروندی و آزادی، به شکل مسالمت آمیز و مدنی مبارزه می‌کند. توماج یکی از رهبران جوانی است که از دل انقلاب زن زندگی آزادی سر برآورده و مظهر شجاعت و مقاومت میلیون‌ها جوان ایرانی و صدای رسای آنان است.
پیمان همکاری از همه مردم و نهادهای آزادی‌خواه در درون و بیرون میهن می‌خواهد از کسانی كه یكصدا آزادی توماج را فریاد می‌زنند، حمایت کنند. در تظاهرات‌ها و حرکات اعتراضی علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه آزادی توماج صالحی فعالانه شرکت کرده و مبارزانِ راه آزادی، نهادهای حقوق بشری و نماینده‌های احزاب و پارلمان‌ها و شخصیت‌های موثر را برای نجات جان توماج با خود همراه کنند و توطئه‌ی دستگاه سرکوب حکومت اسلامی برای قتل توماج را خنثی سازند.
پیمان همکاری همه آزادیخواهان جهان را دعوت می‌کند برای دفاع از زندگی و توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی در کنار مردم ایران قرار بگیرند.
بگذار آهنگ‌ها و ترانه‌های توماج در تمام میدان‌ها،کوچه‌ها و خیابان‌های جهان طنین افکن شود!
او صدای آزادی است و باید زنده بماند!
پیمان همکاری
انجمن اتحاد برای آغازی نو، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، جنبش وحدت ملی ایرانیان، حزب مشروطه ایران( لیبرال دموکرات)، شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم.