از آنجا که درباره امضای “میثاق حق زندگی” توسط حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)، پرسش‌هایی مطرح شده است، لازم می‌دانیم توضیحی در این باره به آگاهی هم‌میهنان ارجمند برسانیم.

حدود دو ماه پیش از طرف “جبهه ملی ایران ـ اروپا” با ما تماس گرفته شد و متنی جهت امضاء به ما پیشنهاد و گفته شد که این متن به گروه‌ها و تشکلات دیگری نیز برای امضاء عرضه شده و خواهد شد و هر گروه و سازمان و تشکیلاتی در صورت توافق با محتوا، آن را جداگانه و با نشان و سر برگ خود در روز مشخصی انتشار خواهد داد.

پس از بررسی محتوای آن متن به آگاهی دوستان “جبهه ملی ایران ـ اروپا” رساندیم که با چند نکته مندرج در این متن ـ “حق داشتن حق” به علت ناروشنی مفهوم حقوقی آن برای ما و به‌کارگیری واژه تفرقه افکنانه “اتنیک” ـ مخالفیم؛ و اعلام کردیم در متن عرضه شده به جای “حق داشتن حق” از واژه حقوق شهروندی و به جای “اتنیک” از واژه قوم استفاده شود. پذیرفته شد که ما می‌توانیم این تغییرات را در متن پیشنهادی بدهیم و به نام خود منتشر کنیم.

روح و جوهر این متن که با عنوان “میثاق حق زندگی” انتشار یافته است و در اصل و معنا مخالفت با مجازات اعدام، شکنجه، برخورداری از دادرسی عادلانه بر پایه بیانیه جهانی حقوق بشر است، پیش از این در منشور و اسناد حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) به صراحت آورده شده است. برای نمونه در منشور حزب ما که سی و یک سال پیش تصویب و منتشر شده، آمده است:

“برای برطرف کردن خشونتی که در فرهنگ و سیاست ایران است می‌باید کیفر اعدام لغو و به مقوله جرم سیاسی پایان داده شود. داشتن هیچ عقیده و گرفتن هیچ موضع سیاسی و قبول هیچ مقامی جرم نیست و تنها جرایمی که عرفا در جوامع دمکراتیک به این عنوان شناخته و در قانون آمده است می‌تواند مایه پیگرد قانونی افراد شود. هیچ کس را به نام جرایم سیاسی در هر رژیمی نمی‌توان آزار یا پاکسازی کرد.”

همچنین در بخش دیگری از منشور حزب تاکید شده است: “هیچ قانون و اکثریتی نمی‌تواند حقوق طبیعی و جدانشدنی افراد را از آن‌ها بگیرد. این حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شده شامل مصون بودن جان و آزادی و مال مردم در پناه قانون… است.”

این که تشکلات سیاسی اجتماعی مختلف با هدف‌ها و برنامه‌های سیاسی گوناگون و گاه حتی متضاد با باورهای ما نیز این میثاق را امضا کرده‌اند به هیچوجه به معنای مذاکره و گفتگو و تفاهم و یا هرگونه ائتلاف ما با آن‌ها نیست. مسئولیت آنچه برخی گروه‌ها به این متن افزوده و یا از آن کاسته و تغییر داده‌اند متوجه دیگر امضاء کنندگان نیست و ارتباطی با آن‌ها ندارد.

اما در عین حال خوشحالیم که طیف وسیعی از فعالان سیاسی ایران، حتی مخالفین ما، پای‌بندی خود را به حقوق هر انسان و عدم اجرای مجازات اعدام، شکنجه و دادرسی بیطرفانه هر متهم در آینده ایران به روشنی بیان کرده‌اند. بر پایه پذیرش حقوق بنیادی هر فرد توسط همه تشکلات سیاسی ایران می‌توان این امید را داشت که آینده بهتری برای سرزمینمان خواهیم داشت.

 

پاینده ایران                       زنده باد ملت بزرگ ایران                        حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)