به مناسبت درگذشت مبارزی اندیشمند، زندهیاد رضا سیاوشی

 

هم‌میهنی مبارز، اندیشمند و آزاد فکر را که همواره در فکر نجات ایران و ایرانی از چنگال ستم و خرافات بود و با دیدی روشن به شرایط امروز جدال با جمهوری جنایتکار اسلامی و ساختن آینده ایران می‌نگریست، از دست داده‌ایم.

درگذشت ناگهانی زنده‌یاد رضا سیاوشی را به خانواده و دوستان وی تسلیت می‌گوییم و یاد صداقت و صراحت وی را همواره گرامی می‌داریم.

 

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)