کشورمان یکی از فرزندان ارزشمند و یگانه خود را از دست داد.

زنده‌یاد دکتر محمد حسن رهنوردی از خدمتگزاران دلسوز و شایسته ایران بود که در زمینههای علمی، پزشکی و ورزشی به موفقیت و محبوبیت دست یافت و در میدان‌های ورزشی بین‌المللی برای ایران افتخار آفرید.

ایشان انسانی میهن دوست، فرهیخته و مبارز بود که از جوانی همواره برای بهبود شرایط زندگی و زیست مردم ایران کوشید و لحظه‌ای از روشنگری و جدال علیه جمهوری فاسد و ایران ویرانگر اسلامی نایستاد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) درگذشت زنده‌یاد دکتر رهنوردی را به خانواده ایشان و نیز جامعه پزشکی و ورزشی ایران و نیز ایرانیان میهن دوست تسلیت می‌گوید و در اندوه درگذشت ایشان همدرد است.

یاد خدمات بی دریغ و میهن دوستانه هم میهن صمیمی و شریف مان را گرامی می‌داریم.

 

 

پاینده ایران               زنده باد ملت بزرگ ایران            حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)