شرایط بحرانی فاطمه سپهری نمونه رفتار جمهوری اسلامی با آزادیخواهان

جمهوری جنایتکار اسلامی، زخم خورده از قیام ملی مهسا و هراسان از تداوم این انقلاب، شمار زیادی از فرزندان مبارز این سرزمین را به بند کشیده و در زندان‌های خود سخت‌ترین شرایط را بر آنان تحمیل می‌کند.
نمونه بارز این رفتار دد منشانه رژیم تبهکار با عاشقان ایران و دمکراسی و آزادی، برخورد با فاطمه سپهری زندانی سیاسی است که بدون ارتکاب هر جرمی و تنها به گناه آزادیخواهی در اسارت به سر می‌برد و با وجود نیاز فوری به درمان و عمل جراحی و آرامش حتی به طور موقت آزاد نمی‌شود و همچنان اسیر دژخیمان اسلامی است.
افزون بر بانوی شیر دل فاطمه سپهری که همسر خود را در جبهه‌های جنگ ایران و عراق از دست داده است، دختر و دو برادر وی نیز به دلیل اعتراض به شرایط زندان‌ها و وضعیت ناگوار جسمی و روحی مادر و خواهر خود بازداشت شده‌اند.
گزارش‌های بسیاری که از زندان‌های رژیم ولایت فقیه منتشر می‌شود نشان‌دهنده فشار و تحقیر و سرکوب طاقت‌فرسا توسط دستگاه اهریمنی بر همه زندانیان سیاسی و عقیدتی است تا آنان را به مرگ تدریجی از بین ببرد.
ضمن محکومیت شدید رفتار غیرانسانی جمهوری اسلامی با هم‌میهنان مبارز و آزادیخواه در بند، از همه ایرانیان به ویژه خانواده زندانیان سیاسی و دادخواهان انتظار داریم و دعوت می‌کنیم تا فریاد اعتراض خود را علیه جمهوری فاسد و سرکوبگر اسلامی هر چه بیشتر بلند کنند و آنچه در سیاهچال‌های رژیم قرون وسطایی می‌گذرد را به گوش جهانیان برسانند.
حکومت ملایان بر این توهم است که با سرکوب و زندان و شلاق می‌تواند پایه‌های اقتدار خود را محکم ساخته و همچنان به غارت منابع ایران ادامه دهد ولی بی‌تردید با هم‌بستگی و تداوم مقاومت ملت بزرگ ایران، جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد و کشورمان به آزادی، دمکراسی و جدایی دین از حکومت دست خواهد یافت.

پاینده ایران                    زنده باد ملت بزرگ ایران                     حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)