آرمیتا گراوند

63

سیاهه جنایات جمهوری اسلامی پایان ندارد

خبرهای دریافتی حاکیست که متاسفانه بار دیگر دختر نوجوانی به نام آرمیتا گراوند همانند جاویدنام مهسا امینی به دست ماموران جمهوری جنایتکار اسلامی مضروب و در اغما به سر می برد.
ضمن ابراز همدردی با خانواده گراوند, اعلام می کنیم جمهوری اسلامی مسئول کلیه رفتار ماموران خود با شهروندان و نیز حفظ زندگی و تندرستی فرد فرد ایرانیان است و می باید توضیح کافی و قانع کننده درباره چگونگی وقوع این قضیه ارائه دهد.
این واقعه در عین حال نشانگر این واقعیت است که جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون هرگز به بیانیه حقوق بشر و آزادی های مصرح در آن پایبند نبوده و نیست و از هر فرصتی برای سرکوب ملت ایران به ویژه زنان استفاده می کند.
معتقدیم و به تاکید اعلام می کنیم تا سرنگونی رژیم اسلامی و برقراری دمکراسی و اصل جدایی دین از حکومت, ایرانیان به آزادی و آرامش نخواهند رسید.

پاینده ایران زنده باد ملت بزرگ ایران حزب مشروطه ایران( لیبرال دمکرات)