اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی

75

شادباش اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی

اعطای جایزه صلح نوبل امسال به فعال مبارز حقوق بشر خانم نرگس محمدی را به ایشان, زنان مبارز و تحت ستم ایران و همه آزادیخواهان ایران تبریک می گوییم.
هر چند نرگس محمدی همراه با زنان شجاع نامدار و گمنام دیگری سالیان بسیار علیه شرایط غیرانسانی ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی حاکم بر ملت ایران مبارزه کرده و زندان رفته است, در عین حال “انقلاب زن زندگی آزادی” با شرکت هزاران هزار زن و مرد ایرانی توجه بیشتر جهان را به وضعیت دشوار و غیر قابل تحمل زنان ایران جلب کرد و شرط کافی را فراهم آورد.
جایزه نوبل امسال را می توان تقدیر و گرامیداشت دنیای آزاد از فعالیت و ایستادگی کلیه زنان ایرانی دانست که برای حقوق اولیه خود در جنگ روزانه با جمهوری جنایتکار اسلامی و قوانین قرون وسطایی آن به سر می برند.
اطمینان داریم فعالیت های زنان قهرمان ایران از نرگس محمدی تا فاطمه سپهری, و از نسرین ستوده تا گوهر عشقی و…. دوشادوش مردان مبارز ایران بی تردید سبب سرنگونی جمهوری پلید اسلامی و برقراری دمکراسی, جدایی دین از حکومت و اجرای اصول بیانیه حقوق بشر در کشورمان خواهد شد.

پاینده ایران                           زنده باد ملت بزرگ ایران                          حزب مشروطه ایران( لیبرال دمکرات)