نخستین کنگره حزب ایران نوین

99

پیام شادباش به مناسبت برگزاری نخستین کنگره حزب ایران نوین

برگزاری موفقیت‌آمیز نخستین کنگره حزب ایران نوین را به کلیه اعضا و مسئولان این حزب شادباش می‌گوییم و برایتان آرزوی پایداری و موفقیت در مبارزه علیه جمهوری جنایتکار اسلامی، حفظ همه جانبه منافع ملی ایران، و برنامه‌ریزی صحیح برای آینده کشورمان را داریم.

در فضای سیاسی ایران پس از جمهوری اسلامی امکان فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، سازمان‌ها، سندیکاها و انجمن‌ها برای بیان و تبلیغ دیدگاه‌ها و برنامه‌های سیاسی و اقتصادی شان فراهم خواهد شد تا ملت بزرگ ایران بتواند با آگاهی کامل در انتخاباتی آزاد و پر رقابت نمایندگان خود را برای نهادهای قانونگذاری، از مجلس موسسان و مجلس شورای ملی تا شورای روستا و انجمن شهر و شهرستان و استان، برگزیند.

برای شناخت بیشتر و روشن‌تر مردم از تفاوت‌ها و همسویی‌ها در عرصه سیاسی، لازم و ضروری است که از هم اکنون فعالان سیاسی اجتماعی هم‌فکر و هم‌اندیشه در احزاب و سازمان‌های مطلوب و مورد نظر خود به امر تشکل و سازماندهی بپردازند و زمینه را برای پیشبرد دمکراسی در آینده ایران فراهم آورند.

خوشحال هستیم که شما عزیزان میهن دوست با اقدام به تشکیل حزب ایران نوین و برگزاری نخستین کنگره در راستای چنین امر مهمی گام برداشته‌اید.

آرزو می‌کنیم هدف‌ها و نقاط مشترک ما بتواند سبب همکاری، همیاری و گسترش فعالیت‌هایمان در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و ساخت ایرانی آزاد و رها از ستم و عقب ماندگی گردد.

 

 

پاینده ایران           زنده باد ملت بزرگ ایران             حزب مشروطه ایران (لیبرال)

C.P.I. 19528 Ventura Blvd. Suite 264 Tarzana California 91356, USA
Tel: +1-213- 570-9886, +44.795.609.0670 | info@irancpi.party | www.irancpi.party / www.irancpi.net